tháng 11 2018 - Thùng rác công cộng, thùng rác công nghiệp, thùng rác y tế, thùng phân loại rác thải
SUBTOTAL :
thungracdaisanh thungracngoaitroi thungracnhua thungracnhua90lit thungracnhuacongnhiep thungracyte
Thùng rác nhựa HDPE 90 lít nắp kín Quick View
thungracdaisanh thungracngoaitroi thungracnhua thungracnhuacomposite thungracongnhiep thungracyte
 Thùng rác nhựa Composite 50 lít. Quick View
thungracdaisanh thungracngoaitroi thungracnhua660lit thungracnhuacomposite thungracnhuacongnhiep xedayrac
   Thùng rác nhựa 660 lít Quick View
thungraccongnghiep thungracdaisanh thungracngoaitroi thungracnhua thungracyte
Thùng rác nhựa  60 lít Quick View
thungraccongnghiep thungracdaisanh thungracngoaitroi thungracnhua thungracnhua1000lit thungracnhuacomposite
Thùng rác composite 1000l 4 bánh xe Quick View
thungraccongnghiep thungracdaisanh thungracngoaitroi thungracnhua thungracnhuacomposite thungracongnhiep thungractreo50lit
Thùng rác treo đôi 50 lít Quick View
thungrac3ngan thungraccongnghiep thungracdaisanh thungracnaplat thungracnhua thungracyte
Thùng đựng rác 3 ngăn với 3 màu Quick View
thungrac2ngan thungraccongnghiep thungracnaplat thungracngoaitroi thungracnhuacomposite thungractrangtri
Thùng rác 2 ngăn,Thùng phân loại rác 2 ngăn lắp lật, thùng rác Quick View