tháng 4 2020 - Thùng rác công cộng, thùng rác công nghiệp, thùng rác y tế, thùng phân loại rác thải
SUBTOTAL :